Andel företagare, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 991 invånare. Värdet för andel företagare är det 50:e högsta i landet med 9,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.