Andel företagare, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 940 människor (2019). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.