Förvärvsfrekvens, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 940 människor (2019). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.