Andel högutbildade, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 991 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.