Andel högutbildade, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 940 människor (2019). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.