Skattesats, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 992 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Kinda kommun till 33,00 procent, vilket var den 93:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.