Befolkningsökning, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 991 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kinda kommun nära genomsnittet med 1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.