Befolkningsökning, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 048 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kinda kommun nära genomsnittet med 1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.