Medelålder, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 048 invånare. Värdet för medelålder är det 87:e högsta i landet med 45,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.