Medelålder, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 991 invånare. Värdet för medelålder är det 86:e högsta i landet med 45,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.