Kommunens kostnader, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 694 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 66 748 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.