Kommunens skatteintäkter, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 83:e högsta i landet med 48 963 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.