Anställda i kommunen, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 912 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.