Andel förtidspensionärer, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 85:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.