Andel förtidspensionärer, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 765 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 81:a lägsta i landet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.