Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 765 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 67:e högsta i landet med 9,6 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.