Andel företagare, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare. Värdet för andel företagare är det 24:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.