Skattesats, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Finspångs kommun till 33,70 procent, vilket var den 112:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.