Befolkningsökning, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 765 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Finspångs kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.