Befolkningsökning, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Finspångs kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.