Befolkningsökning, Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 694 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Finspångs kommun nära genomsnittet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.