Kommunens skatteintäkter, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 546 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.