Andel förtidspensionärer, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 94:e högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.