Andel företagare, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 498 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.