Andel högutbildade, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 85:e lägsta i landet med 15,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.