Skattesats, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Boxholms kommun till 33,37 procent, vilket var den 139:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.