Befolkningsökning, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 498 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Boxholms kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.