Befolkningsökning, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Boxholms kommun nära genomsnittet med 1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.