Invånare i kommunen, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 476 människor (2019). Landarealen är 528 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.