Invånare i kommunen, Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare. Antalet invånare i kommunen är det tjugonde lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.