Företagens lönsamhet, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 460 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,7 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.