Kommunens skatteintäkter, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 462 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 91:a högsta i landet med 48 631 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.