Anställda i kommunen, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 462 invånare. Värdet för anställda i länet är det 72:a lägsta i landet med 787 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.