Sysselsättningsgrad, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 506 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 58:e högsta i landet med 84,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.