Befolkningsökning, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 462 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Åtvidabergs kommun den 76:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.