Befolkningsökning, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 427 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Åtvidabergs kommun den 40:e lägsta i landet med −1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.