Befolkningsökning, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 460 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Åtvidabergs kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.