Kommunens kostnader, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 69:e lägsta i landet med 58 420 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.