Kommunens skatteintäkter, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 670 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.