Andel förtidspensionärer, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 62:a lägsta i landet med 3,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.