Andel förtidspensionärer, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebros län och har en befolkning på 153 367 människor (2018). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.