Andel företagare, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 158 057 invånare. Värdet för andel företagare är det sjuttonde lägsta i landet med 4,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.