Andel företagare, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 381 invånare. Värdet för andel företagare är det artonde lägsta i landet med 4,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.