Förvärvsfrekvens, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 381 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 72:a lägsta i landet med 78,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.