Andel högutbildade, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 34:e högsta i landet med 30,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.