Skattesats, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Örebro kommun till 32,90 procent, vilket var den 88:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.