Befolkningsökning, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 159 348 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Örebro kommun den 67:e högsta i landet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.