Befolkningsökning, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 381 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Örebro kommun den 42:a högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.