Befolkningsökning, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Örebro kommun den 79:e högsta i landet med 2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.