Medelålder, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Värdet för medelålder är det 35:e lägsta i landet med 40,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.