Invånare i kommunen, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebros län och har en befolkning på 153 367 människor (2018). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.