Invånare i kommunen, Örebro

Örebro kommun ligger i Örebro län och har 156 987 invånare. Antalet invånare i kommunen är det sjätte högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.