Kommunens skatteintäkter, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 252 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.