Största offentliga arbetsgivare, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 726 människor (2019). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.