Andel förtidspensionärer, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.