Andel företagare, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.