Andel företagare, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 737 människor (2018). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.