Förvärvsfrekvens, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 737 människor (2018). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.