Förvärvsfrekvens, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 79,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.