Andel högutbildade, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.