Skattesats, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 737 människor (2018). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.