Skattesats, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nora kommun till 34,55 procent, vilket var den 24:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.