Skattesats, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Nora kommun till 33,80 procent, vilket var den 101:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.