Medelålder, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare. Värdet för medelålder är det 87:e högsta i landet med 45,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.