Medelålder, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 726 människor (2019). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.