Medelålder, Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 686 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 44,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.